Disclaimer

We pay constant attention to our website, although we cannot guarantee the accuracy or completeness thereof. For any errors and / or defectives we cannot accept any liability.

TOP-electronics BV provided through its website only information about the products and services which it offers itself. TOP-electronics BV accepts no liability concerning the operation of this website.

Although TOP-electronics BV does everything in its power to prevent abuse of this website we may not be held liable for the information transmittedby users liable over the internet. Any links are provided for informational purposes only. TOP-electronics BV is highly selective with respect to the sites to which it refers.

TOP-electronics BV cannot vouch for failure of these sites, nor for the contents thereof. The contents of this website may only be used for obtaining information. It is not permitted to reproduce the contents of the site by sending distribute to third parties, without express written approval of TOP-electronics BV.Wij besteden constante zorg aan onze website, ondanks dat kunnen wij niet instaan voor de juistheid of de volledigheid daarvan. Voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden kunnen wij dan ook geen aansprakelijkheid accepteren.

TOP-electronics BV verstrekt door middel van haar website alleen informatie aangaande producten en diensten welke zij zelf aanbiedt. TOP-electronics BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van het functioneren van deze website.

Hoewel TOP-electronics BV alles in het werk stelt om misbruik van deze website te voorkomen, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor de informatie die door de gebruikers via internet wordt doorgegeven. Eventuele verwijzingen zijn uitsluitend bedoeld ter informatie. TOP-electronics BV is zéér selectief ten aanzien van de sites waarnaar zij verwijst.

TOP-electronics BV kan dan ook niet instaan voor het wel- of niet functioneren van deze sites, noch voor de inhoud daarvan. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor het verkrijgen van informatie. Het is niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van TOP-electronics BV.

Ongezoet | Mobile Ongezoet | Web Ongezoet | Social Media
Ongezoet, een cross digitaal bureau Ongezoet, een cross digitaal bureau